پروتز کرم کبالت در دندانپزشک گرگان

By: | Tags: | Comments: ۰

 

پروتز کرم کبالت در دندانپزشک گرگان:

این گونه در دندانپزشک گرگان به عنوان درمان بی دندانی بیشتر برای افرادی که دندانهای پایه ندارند و یا افرادی که دوست ندارند از پروتز دندان ثابت استفاده کنند مورداستفاده قرارمی گیرد.همچنین این گونه نسبت به بقیه پروتزها هزینه پایین تری دارد.دارای ترکیب آکریل یا همان قسمت صورتی لثه و کرم کبالت تشکیل می شود.دندانپزشک گرگان این مورد را زیاد توصیه نمی کند زیرا دارای گیره های فلزی می باشد که ظاهر جالبی ندارد.

پروتز دندان کامل در دندانپزشک گرگان نیز دارای دو نوع معمولی و لثه نرم است

پروتز کامل دندان در دندانپزشک گرگان دو بخش دارند :اولی که دندانها سفید هستند و دیگری بخش صورتی که به نام لثه پروتز  گفته می شود که باید بسیار مستحکم باشد.

نقش پروتز دندان کامل یا پارسیل با لثه نرم

دندانپزشک گرگان برای برطرف کردن تورم و التهابات لثه ،برای مدت کوتاهی یک لایه با ضخامت ۲ یا ۱ میلی متر در زیره لثه ها از پروتز استفاده می کنند. پروتزهای دندان با وجود لثه های نرم کارآیی خیلی پایینی دارد و خراب شدن بافت  بقیه لثه در دهان فرد می شود.یکی دیگر از مواردی که دندانپزشک گرگان به آن توجه می کند این است که پروتزهای نرم  قابلیت تمیزشدن سخت تری دارند و احتمال رشد انوع قارچ و باکتری زیاد می باشد.

پروتز دندان اوردنچر در دندانپزشک گرگان (over denture)

اوردنچرنوعی در دندانپرشک گرگان درمان پروتز دندانی متحرک است که درمقایسه با پروتز کامل دندان راحت تر است اما به هر حال قابل تحرک است و راحتی آن از پروتز ثابت دندان کمتر است و بیشتر افراد برای راحتی تحرک آن از آن استفاده می کنند اما به هر حال مشکلات خود را دارد.

پروتز دندان اوردنچر در دندانپزشک گرگان دست دندان کاملی بوده که روی دو پایه دندانی یا چند پایه ایمپلنت قرارگذاشته می شود.