انواع پروتز دندان در دندانپزشک گرگان

By: | Tags: | Comments: ۰

انواع پروتز دندان در دندانپزشک گرگان:

سه نوع پروتز دندان در دندانپزشک گرگان وجود دارد که عبارت است از :پروتز دندان متحرک، پروتز دندان ثابت، ایمپلنت

پروتز دندان ثابت در دندانپزشک گرگان

دو نوع پروتز دندان در دندانپزشک گرگان وجود دارد که عبارتند از :

روکش تک واحدی دندان در دندانپزشک گرگان (single dental crown)

در بین عموم پروتز ثابت دندان به عنوان روکش دندان در دندانپزشک گرگان مرسوم است که معمولا زمانی دندان احتیاج به روکش دارد که ساختار آن ضعیف شده ودندان نیاز به حفاظت و حمایت با روکش دارد ، گاهی برای زیبایی  در دندانپزشک گرگان در برخی اوقات به دلیل نبودن عملکرد دندان از روکش استفاده می شود.

بریج دندان در دندانپزشک گرگان ( dental bridges)

بریجهای دندانی در دندانپزشک گرگان یکی دیگر از انواع پروتز دندان ثابت هستند که بیشتر به عنوان پروتز ثابت دندان مرسوم است.در دندانپزشک گرگان افرادی از این نوع دندان استفاده می کنند که بعضی از دندانهای خود را از دست داده اند این گونه دندانها که دندانپزشک گرگان آنرا انجام می دهد در بین دندانهای پایه زده می شود به این صورت که با تراش دادن دو دندان کناری ناحیه خالی دندان ها را یک پل میزنند تا جای خالی آن پرشود و فرد دوباره بتواند غذا بجود.

پروتز دندانی متحرک در دندانپزشک گرگان

در دندانپزشک گرگان گاهی برای جایگزینی دندانهای از دست رفته نمی توان از پروتزهای دندانی ثابت استفاده کرد که در این صورت این افراد از پروتز دندان متحرک استفاده می کنند ،پروتز دندان متحرک به راحتی در داخل دهان گذاشته و برداشته می شود

پروتز دندان متحرک در دندانپزشک گرگان بر سه نوع اند 

پروتز دندانی پارسیل در دندانپزشک گرگان (partial prosthesis)

در دندانپزشک گرگان پارسیل نیز جزوه دسته بندی پروتز دندان می باشد این نوع دندانها انواع مختلفی دارد که دندانپزشک گرگان به بعضی از آنها اشاره کرده است:

پروتزهای پارسیل تمام آکریل: این گونه ها در دندانپزشک گرگان به عنوان یک درمان موقت در بسیاری از موارد استفاده می شود.